PROG - 1.06.2017 - Zakup sceny mobilnej

Miejski Dom Kultury w Barcinie informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą "Zakup mobilnej sceny plenerowej".
Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Barcin.